بازپرداخت هزینه های شرکت در دوره های زبان فرانسه توسط دولت کبک، پس از قبولی در مصاحبه و قبل از ورود به کبک

برای اینکه واجد شرایط برای بازپرداخت باشید، شما باید:
– گواهی انتخاب کبک (
CSQ) را قبل از شروع کلاس های زبان فرانسه داشته باشید.
– کلاس ها را در یکی از شعب معتبر وزارت مهاجرت کبک گذرانده باشید.
– کلاس های خود را پس از ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ تمام کرده باشید.
– زمانیکه کلاس خود را شروع می کنید، حداقل 16 سال داشته باشید.
برخورداری از تمامی شرایط فوق، الزامی است.
وزارت مهاجرت کبک موافقت نامه هایی را با بیش از ۷۰ موسسات آموزشی در سراسر جهان امضا کرده است. بسیاری از این موسسات بخشی از شبکه اتحادیه های فرانسوی هستند. در زمان ثبت نام شما، موسسه باید مورد تایید وزارت مهاجرت کبک و طبق این توافق نامه باشد.
شما می توانید از مبتدی، متوسط یا پیشرفته دوره های آموزشی به زبان فرانسه بگذرانید. اما سطح پیشرفته
C زیرنظر مرجع چارچوب مشترک اروپا برای زبان ها (CEFR) واجد شرایط این بازپرداخت نیست. برای واجد شرایط بودن برای بازپرداخت، شما باید یک دوره کامل را تمام کرده باشید و در پایان دوره، موسسه برای شما یک گواهی نامه تایید مطالعه فراهم می کند که شما تعداد ساعات لازم را تمام کرده اید. فقط اصل اسناد به عنوان مدارک لازم قابل قبول است.
فرم درخواست بازپرداخت شامل دو بخش است که بخش نخست آن باید توسط شخص فراگیر زبان تکمیل شده و بخش دیگر که باید توسط موسسه آموزشی کامل گردد.از اینرو ضروریست تا قبل از خروج از کشور خود، از موسسه آموزشی که در آن دوره زبان فرانسه را گذرانده اید بخواهید که تمام اطلاعات مورد نیاز در فرم را فراهم کرده، آن را امضا و توسط مهر موسسه، مهر کند.
شما نمی توانید فرم خود را از کشور اصلی خود ارسال کنید چرا که نیاز به اطلاعات خاصی است که تنها هنگامی که وارد کبک شدید، می توانید آن ها را بدست آورید. فرم های لازم را پس از تکمیل به وزارت مهاجرت و چند فرهنگی کبک واقع در شهر مونترال یا نزدیکترین دفتر خدمات مهاجرتی کبک به محل اقامت خود در کبک، ارسال کنید. مهلت ارسال درخواست یک سال پس از اخذ اقامت دائم است.
فایل های مربوط به فرم های درخواست بازپرداخت هزینه دوره ها و فایل راهنمای پر کردن فرم ها در انتهای متن، قابل دسترسی جهت دانلود می باشد.

لازم به ذکر است در ایران دوره هایی که توسط سفارت فرانسه برگزار می گردد، مورد تایید وزارت مهاجرت کبک خواهد بود.

 

اشتراک گذاری