تعطیلی دفتر کبک در سوریه و انتقال آن به مونترال کانادا

 

در اطلاعیه وزارت مهاجرت تصریح شده است که این تصمیم به دلیل اوضاع نابسامان منطقه خاورمیانه اتخاذ شده و ازشهروندان کانادایی اکیداً درخواست گردیده از سفرهای غیرضروری به این منطقه خودداری نمایند.

در خصوص محل جدید برگزاری مصاحبه ها به این موضوع اشاره گردیده که مصاحبه کسانیکه لغو گردیده یا هنوز دعوت به مصاحبه نشده اند در یکی از کشورهای امن همسایه برگزار خواهد گردید و متعاقباً نامه های دعوت به مصاحبه ارسال خواهد شد. با توجه به برآورد زمان درنظرگرفته شده برای انتقال پرونده ها به مونترال و استقرار وضعیت نرمال در دفتر مونترال برای بررسی پرونده ها و حصول شرایط جهت آمادگی نیروهای حاضر در کشورهای همسایه برای برگزاری مصاحبه های لغو شده و آتی، بعید به نظر می رسد که جلسات برگزاری مصاحبه ها کمتر از پنج الی شش ماه دیگر اجرایی گردند هرچند که در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که متقاضیان مهاجرت،با بسته شدن دفتر کبک در سوریه، نگران طولانی شدن پروسه بررسی پرونده خود نباشند و این وزارتخانه تمامی تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا فرآیند بررسی پرونده ها در دفتر مونترال با همان سرعت بررسی پرونده ها در دمشق انجام پذیرد.

آدرس جدید دفتر بررسی کننده پرونده ها در مونترال کانادا:

خبر فوری :تعطیلی دفتر کبک در سوریه و انتقال آن به مونترال کانادا Direction de l’immigration economique_ international

Service Ameriques-Maghreb-Moyne-orient

Ministére de l’immigration et des communatés culturelles

285, rue Nore dame ouest, 4 étage

Montreal, Quebec

H2Y 1T8