قانون جدید نیروی متخصص کبک در سال 2013

جدای از اینکه برای اولین بار و ناباورانه این قانون عطف به ما سبق گردیده و برخی پرونده های قبل از اعمال این قانون را ملزم به ارزیابی بر اساس قانون جدید نموده ولی مهمترین تغییری که در این قانون نسبت به قانون قبلی مشاهده می گردد الزام به ارسال مدرک زبان فرانسه با حداقل امتیاز ب 2 برای متقاضیانی استکه می خواهند از فاکتور دانش زبان امتیاز کسب نمایند و همچنین امتیاز 2 امتیاز برای توانایی نوشتاری زبان فرانسه در نظر گرفته شده است.

بعبارتی کسانیکه مدرک زبان فرانسه در سطح آ یک، آ دو یا ب یک دارند امتیازی از این سطح دانش زبان فرانسه کسب نخواهند نمود.

از تغییرات دیگر می توان به لیست جدید رشته های مورد نیاز کبک اشاره کرد که در آن رشته های قبلی در جدول جابجا شده اند و رشته های صفر امتیازی نیز مجددن به جدول اضافه گردیده اند و امتیاز برخی رشته ها تغییر کرده است که از نکات برجسته آن می توان به 12 امتیازی شدن رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران و 16 امتیازی شدن رشته ی پرستاری اشاره کرد. جدای از مباحث فوق، آنچه که این روزها باعث سردرگمی متقاضیان قبل شده است،

نحوه ی اعمال این قانون بر پرونده متقاضیانی استکه قبل از یک آگوست 2013 فایل خود را باز کرده بودند.

سئوال اساسی این است: این قانون در خصوص کدامیک از پرونده هایی که قبل از 1 آگوست 2013 ارسال گردیده اعمال می گردد؟

اگر شما قبل از یکم آگوست 2013 اقدام نموده اید و یکی از مدارک زیر را از اداره مهاجرت دریافت نموده باشید قانون جدید در مورد پرونده شما اعمال می گردد:

1- نامه ای از اداره مهاجرت دریافت کرده اید مبنی بر باز شدن پرونده تان و دریافت هزینه بررسی پرونده.

2- نامه ای از اداره مهاجرت دریافت کرده اید مبنی بر ارائه ی مدرکی که نقص پرونده را برطرف نماید یا صحت مدرکی را در پرونده شما اثبات نماید.

ولی اگر در یکی از موقعیت های زیر قرار گرفته باشید پرونده شما در پروسه ی بررسی قرار گرفته و با آن مطابق همان قانون قبلی رفتار خواهد شد.

1- نامه ی دعوت به مصاحبه دریافت کرده باشید.

2- نامه ای مبنی بر اینکه آماده باشید تا طی چند ماه آینده برایتان دعوت به مصاحبه ارسال خواهد شد.

3- نامه ای مبنی بر اینکه منتظر تصمیم اداره مهاجرت در خصوص پرونده تان باشید.

4- نامه ای مبنی بر اینکه نقص پرونده تان را برطرف نماییدتا امکان ادامه ی بررسی آن میسر گردد و در صورت برطرف ننمودن نقص، پرونده شما رد خواهد شد.

5- شما قبلن در مصاحبه شرکت کرده ایدولی هنوز در خصوص پرونده شما تصمیم گیری نهایی نشده است.

با توجه به شرایط موجود شاید کسانی باشند که از ادامه راه منصرف گردند و عطای مهاجرت را به لقایش بخشند ولی اگر همچنان مصمم به ادامه ی پروسه ی مهاجرت هستید و باری به هر جهت اقدام نکرده اید و همچنان دلایل قانع کننده برای پیگیری و ادامه راه دارید باید به این موضوع اشاره نمایم علیرغم تمامی مشکلاتی که بر شما حادث خواهد شد تا بتوانید به سطح ب 2 زبان فرانسه برسید بعنوان کسیکه تجربه ی زندگی هرچند کوتاه در کبک را دارم باید عرض کنم در نهایت این به نفع شما خواهد بود که با دانش زبان متوسط عالی پا به درون این جامعه بگذارید و به سرعت یا وارد سیستم آموزشی یا وارد بازکار اینجا گردید چراکه بزرگترین چالش هر مهاجر تازه واردی بخصوص از نوع وطنی آن که کلن با زبان کشور جدید کاملن بیگانه است همین عدم آشنایی به زبان رایج در اینجا در سطحی قابل قبول است که در مواردی منجر به سعی و خطاهای پرهزینه برای وی گردیده و یا راه بازگشت به وطن را در پیش گرفته است.

مخلص کلام آنکه آنچه در این چند سال شاهد آن بوده ایم سخت تر شدن قوانین مهاجرت بوده است همچنانکه در حال حاضر که این نوشتار را می نگارم این شرایط را در استرالیا هم شاهد هستیم که نسبت به ده سال پیش سختگیری ها بیشتر شده است بنابراین چند سال آینده که به عقب بازگردید متوجه می شوید قوانین فعلی نسبت به قوانینی که بعدها در آینده اعمال خواهد شد بسیار سهل تر و اجرایی تر بوده اند.

شادباشید و سرافراز.

عرفان ایرانی

اشتراک گذاری