Post Graduate Work Permit چیست؟

PGWP چیست؟

Post Graduate Work Permit همان مجوز کار بعد از تحصیل برای کسانیستکه در کانادا سابقه ی تحصیل دارند. در حقیقت فرصتی استکه به دانشجو داده می شه تا پس از پایان تحصیل مدتی در کانادا بمانند و سابقه کار کانادایی کسب کنند و یا بلافصله پس از اتمام تحصیل تقاضای اقامت دائم بدهند یا پس از کسب سابقه کار کانادایی بمدت حداقل یکسال.
برای گرفتن این مجوز نیازی به جاب آفر یا پیشنهاد کاری ندارید و دانشجو می تواند پس از اخذ این مجوز در هرکجای کانادا و در هر شغل و شرکتی کار کند.

تبصره: کسانیکه از طریق تجربه ی کار کانادایی می خواهند تقاضای اقامت دهند باید در مشاغل گروه 0،A و B سابقه کار داشته باشند.
شرایط درخواست PGWP: برای افراد بالای 18 سال که بطور تمام وقت و حداقل بمدت 8 ماه در کالج، دانشگاه یا مدارس فنی حرفه ای فارغ التحصیل شده باشند.
زمان درخواست: حداکثر 90 روز پس از اتمام تحصیل
مدت زمان اعتبار مجوز کار: حداکثر تا 3 سال بعد از پایان تحصیلات

برای دوره های کمتر از 2 سال به اندازه ی طول دوره ی تحصیل صادر می شود و برای دوره های 3 ساله یا بیشتر، به اندازه ی 3 سال مجوز کار صادر می گردد.
این نوع مجوز کار قابل تمدید نمی باشد و فقط یکبار به هر دانشجو داده می شود.

اشتراک گذاری