تماس با ما

 لینک کانال پرشین کن در تلگرام

تلفن تماس در کانادا 0014388775052

بدیهیست متعاقباً پس از ایجاد خط تلفن رایگان بین تهران و مونترال و اعلام شماره آن در وب سایت، کلیه موکلین و متقاضیان می توانند از طریق این خط تلفن با مدیریت پرشین کن ارتباط برقرار نمایند.