بورس ها و کمک هزینه های تحصیلی (بخش 1)

دولت کبک و کانادا و برخی ارگانها و شرکت های خصوصی کمک هزینه هایی را برای توسعه تحقیقات اختصاص می دهند از اینرو در این بخش به مرور برخی کمک هزینه ها و بورس های تحصیلی می پردازیم.

توجه داشته باشید که بسیاری از کمک هزینه ها و همچنین تعداد و ارزش آنها هرساله بر اساس بودجه موسسه ارائه دهنده تصویب می شوند و ممکن است با آنچه که در اینجا بدان اشاره می کنیم متفاوت باشد. در این بخش به تعدادی از شناخته شده ترین کمک هزینه ها اشاره می کنیم. برای کسب اطلاعات دقیق تر در مورد این کمک هزینه ها و همچنین دیگر کمک هزینه های احتمالی می توانید به وبسایت دانشگاه خود و موسسات ارائه کننده که به برخی از آنها در این بخش اشاره کرده ایم مراجعه فرمایید.

کمک هزینه های مخصوص دانشجویان غیر مقیم (اینترنشنال):

کمک هزینه دولتی FQRNT:

این کمک هزینه از طرف دولت کبک ارائه می شود. مهلت اقدام برای دانشجویان فوق لیسانس، تا انتهای سال اول و دانشجویان دکترا، تا انتهای سال دوم تحصیل است. این کمک هزینه به دانشجویان فوق لیسانس حداکثر تا انتهای سال دوم تحصیل و به دانشجویان دکترا تا انتهای سال سوم تحصیل پرداخت می گردد.

مبلغ این بورس (درسال) برای دانشجویان دوره ی دکترا 21000 دلار و برای دوره ی فوق لیسانس 17500 دلار می باشد. توجه داشته باشید که برای استفاده از این کمک هزینه، دانشجویان غیرمقیم نباید برای اقامت دائم اقدام کرده باشند.

امتیاز داهی برای ارزیابی دانشجویان متقاضی این کمک هزینه بر اساس جدول زیر انجام می شود:

پارامتر مورد سنجش

فوق لیسانس

دکترا

سابقه تحصیلی

12

6

توانایی و استعداد پژوهشی

6

8

کیفیت و اهمیت علمی و در صورت لزوم، اهمیت اجتماعی و اقتصادی پروژه ی تحقیقاتی

0

4

مشارکت اجتماعی، توانایی های ارتباطی و مهارت های رهبری

2

2

نمره کل

20

20

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این کمک هزینه می توانید به وبسایت www.fqrnt.gouv.qc.ca مراجعه فرمایید.

کمک هزینه دولتی MITACS Accelerate :

این کمک هزینه به شکل قراردادی بین یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی، یک استاد راهنما و یک ارگان مشارکت کننده بوده و مبلغ پرداختی به دانشجو بخشی از سوی دولت و بخشی از سوی ارگان مشارکت کننده تامین می شود.

قراردادهای پرداخت به شکل دوره های چهار یا شش ماهه تنظیم می شود که برای دانشجویان فوق لیسانس دوبار و برای دانشجویان دکترا شش بار قابل تمدید است. حداقل مبلغ پرداختی 15000 دلار برای یک دوره ی چهار ماهه است.در این قرارداد مبلغ دیگری نیز برای پوشش هزینه های تحقیقات اختصاص داده می شود که این بخش نیز با تشخیص استاد راهنما می تواند به درآمد دانشجو اضافه شود.

جهت اطلاعات بیشتر : www.mitacs.ca

اشتراک گذاری