دریافت تابعیت کانادا

 این خدمات بصورت تخصصی به متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروهای متخصص (Skilled Worker) ارائه می گردد که شامل:

– ارزیابی رایگان متقاضی و ارائه اطلاعات لازم در خصوص شرایط مهاجرت در قالب مشاوره حضوری.
– انعقاد قرارداد با متقاضی و تشکیل پرونده وی بر اساس مدارک مورد نیاز اداره مهاجرت در مراجع ذیصلاح.
– اخذ شماره پرونده متقاضی و پیگیری مراحل بررسی پرونده تا مرحله زمان مصاحبه وپس از آن، اخذ ویزا.
– معرفی متدهای  موثر، آموزشگاه های معتبر زبان و مدرسان خصوصی آشنا به مقوله مصاحبه.
– ارائه اطلاعات لازم به متقاضی در خصوص پارامترهای موثر و نحوه حضور در جلسه مصاحبه.
– ارائه راهنمایی های لازم جهت سهولت و تسریع در خصوص زمان بررسی چک امنیتی و ارسال نامه مدیکال وی.
– ارائه راهنمایی های لازم پس از قبولی و قبل از سفر به کانادا در خصوص شرایط کار و برنامه ریزی های مورد لزوم قبل از ورود به کانادا.
– ارائه اطلاعات لازم در خصوص خرید خانه یا آپارتمان قبل از ورود به کانادا.

اشتراک گذاری