دوره های فنی حرفه ای ترکیبی DEP+ASP

از آنجاییکه برخی از متقاضیان تمایل دارند که از طریق شرکت در دوره های فنی حرفه ای در استان کبک چه به زبان انگلیسی چه فرانسه و با گذراندن یک دوره 1800 ساعته واجد شرایط جهت اخذ اقامت دائم گردند ممکن است دوره مورد علاقه ی آنها که منجر به دریافت DEP می گردد، کمتر از 1800 ساعت باشد. این موضوع بخصوص برای کسانیکه بار مالی تحصیل در کانادا ازپارامترهای مهم بوده ویا تمایلی برای شرکت در دوره های دو یا سه ساله کالج ندارند از اهمیت بیشتری برخودار بوده بدنبال آن هستند تا در کمترین زمان و پایین ترین هزینه ممکن، شرایط دریافت اقامت را برای خود مهیا سازند.
گروه PersianCan با کنکاش دقیق در این خصوص راهکارهای قابل ملاحظه ای را با استناد به قوانین مهاجرت در اختیار شما قرار می دهد. حال ببینیم قانون در این خصوص چه می گوید:
برطبق اعلام وبسایت اداره مهاجرت استان کبک، یکی از مدارک تحصیلی که با استفاده از آن می توان در برنامه «پک» (درخواست اقامت دائم از طریق تجربه تحصیل در استان کبک) شرکت کرد عبارت است:
a Diplôme d’études professionnelles (DEP – diploma of vocational studies) followed by an attestation de spécialisation professionnelle (ASP – attestation of vocational specialization) attesting to a minimum of 1800 hours of continuing education and leading to a particular trade.
بنابراین در صورتی که شما بتوانید یک مدرک «دیپلم تحصیلات حرفه ای» DEP را بگیرید و بعد از آن بتوانید گواهی اتمام یک «دوره تحصیلات فنی و حرفه ای تخصصی» ASP را در همان زمینه بگیرید که مجموع زمان دوره های مزبور حداقل 1800 ساعت آموزش مداوم برای به دستیابی به تخصص در یک حرفه مشخص باشد با رعایت سایر شرایطی که در این زمینه وجود دارد می توانید در برنامه PEQشرکت کنید.
برای مثال، خانمی تمایل دارد از گروه Food Services and Tourism در دوره ی Pastry Making که شامل 1350 ساعت آموزش و منجر به گرفتن مدرک دیپلم فنی حرفه ای DEP می گردد ولی چون طول دوره اش کمتر از 1800 ساعت بوده واجد شرایط برای درخواست اقامت دائم از طریق برنامه PEQ نمی شود. حال اگر این شخص پس از اتمام دوره اش در دوره ی Contemporary Professional Pastry Makingاز همان گروه با 450 ساعت آموزش و اخذ مدرک ASP شرکت کند، چون مجموع ساعات هردو دوره به 1800 ساعت می رسد، واجد شرایط برای درخواست اقامت دائم خواهد بود. بطور خلاصه:
1350 hours(DEP) + 450 hours (ASP)=1800(DEP+ASP) èIt’s ok to apply for permanent resident status
جهت آشنایی با گروه های مختلف درسی فنی حرفه ای و یافتن علایقتان در بین آنها ، توجه شمارا به لیست زیر جلب می نمایم:

§ Administration, Commerce and Computer Technology
§ Agriculture and Fisheries
§ Arts
§ Beauty Care
§ Buildings and Public Works
§ Chemistry and Biology
§ Communications and Documentation
§ Electrotechnology
§ Fashion, Leather and Textiles
§ Food Services and Tourism
§ Forestry and Pulp and Paper
§ Health Services
§ Land Use Planning and the Environment
§ Maintenance Mechanics
§ Mechanical Manufacturing
§ Metallurgical Technology
§ Mining and Site Operations
§ Motorized Equipment Maintenance
§ Social, Educational and Legal Services
§ Transportation
§ Woodworking and Furniture Making

با انتخاب یک گروه یا چندین گروه موردعلاقه ی خود، ما رشته ها و دوره های مرتبط با هرگروه را به شما معرفی خواهیم کرد.

اشتراک گذاری