سرمایه گذاری استان کبک

کلیات برنامه در یک نگاه

برنامه سرمایه گذاری استان کبک بدلیل سهولت و سریع تر بودن نسبت به سایر برنامه های سرمایه گذاری یکی از جذاب ترین برنامه های مهاجرتی به کانادا جهت اخذ اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری می باشد. سرمایه گذارانِ واجد شرایط در این برنامه می توانند طی فرآیندی، با سرمایه گذاری (سپرده بدون دریافت سود برای5 سال) به مبلغ 800 هزار دلار کانادا از طریق موسسه های مالی مورد تایید اداره مهاجرت کبک، یا بجای آن،  با پرداخت 220 هزار دلار کانادا به یکی از موسسه های مالی مورد تایید، بابت کارمزد و سود پنج ساله اخذ وام 800 هزاردلاری، برای خود و خانواده شان، اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند.

 واجدین شرایط این برنامه:

اگرمایل هستید به آسانترین روش ممکن اقامت دایم کانادا را به دست آورید و ارزش دارایی شما و همسرتان در حال حاضر بالغ بر 1،600،000 دلار کانادا می باشد، تجربه بیزنس دارید و

1-در پنج سال گذشته حداقل دو سال به مدیریت تمام وقت و یا نیمه وقت و کنترل تجارتی قانونی در زمینه های کشاورزی، صنعت و یا تجارت در بخش خصوصی، دولتی و یا سازمان های بین المللی اشتغال داشته اید و یا

2- در پنج سال گذشته حداقل دو سال مدیریت پنج شغل تمام وقت (اداره پنج کارمند که حداقل 1950 ساعت در سال کار کنند) را بر عهده داشته اید و یا

3- ترکیبی از شرایط بالا به این معنا که یک سال سابقه کنترل بیزنس و یک سال سابقه مدیریت حداقل پنج شغل تمام وقت را داشته اید،

می توانید برای مهاجرت از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک اقدام نمایید.

نکته: تجربه مدیریت از نظر این برنامه بدین معنیست که متقاضی به طور تمام وقت مسئولیت ها و وظایف مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کنترل مواد اولیه، منابع مالی و انسانی آن بیزنس را به عهده داشته است.

 

مزایای این برنامه:

1-در حال حاضر تنها برنامه ای که می توان از طریق سرمایه گذاری بر روی آن اتکاکرد برنامه سرمایه گذاری کبک است.

2-ضرورتی به داشتن مدرک زبان نیست ولی متقاضانی که سطح دانش فرانسه آنها در سطح متوسط پیشرفته یاB2باشد، در هر زمان  می توانند بدون محدودیت ظرفیت و یا زمان م پرونده خود را ثبت کنند و درخواست های آنها در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

3- شما الزامی به زندگی، کار یا شروع و راه اندازی یک فعالیت تجاری در استان کبک یا در کل کانادا ندارید.

4-از طریق این برنامه شما می توانید اقامت دایم  برای خود، همسر و فرزندان زیر 22 سال دریافت نمایید.

 

 پس از احراز شرایط :

1-متقاضی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک بایستی مبلغ 800،000 دلار کانادا را به نفع دولت کبک در یکی از موسسات شناخته شده کانادایی سرمایه گذاری نماید و پس از پنج سال اصل مبلغ بدون سود به وی بازگردانده می شود.

2-پس از پنج سال از زمان سرمایه گذاری اصل مبلغ بدون سود به وی بازگردانده می شود. (سرمایه گذاری 800،000 دلار کانادا به مدت 5سال با تضمین دولتی بدون سود که قابل بازگشت است و یا 220٫000  دلار کانادا بدون بازگشت.)

3-مبلغ 800،000 دلار پس از انجام مراحل قانونی مهاجرت و پیش از صدور ویزا به حسابی که از سوی بانک واسط باز می شود، واریز خواهد شد.

اشتراک گذاری