مهاجرت از طریق خود اشتغالی کبک

برعکس روش خوداشتغالی فدرال که فقط گروه خاصی(ورزشکارن، هنرمندان و کشاورزان) می توانند اقدام نمایند و نیز زمان پروسه طولانی تری نسبت به روش خود اشتغالی کبک دارد در روش مهاجرت خود اشتغالی کبک هر کسی که در هر زمینه کاری که فعالیت خود اشتغالی داشته باشد می تواند از این طریق اقدام نماید. متقاضی مهاجرت از روش خوداشتغالی کبک، باید دارای دو شرط عمده ذیل باشد:

 

  • حداقل دارایی خالص وی،100هزار دلار کانادا باشد که در صورت متاهل بودن متقاضی، مجموع دارایی متقاضی و همسر وی می بایست حداقل 100هزار دلار کانادا باشد.
  • حداقل دو سال سابقه کار در زمینه شغلی که می خواهد در کبک براه اندازد داشته باشد.

 

لازم به ذکر است متقاضی روش خوداشتغالی کبک می بایست یک طرح تجاری نیز تهیه نماید بدین معنی که جزوه ای تهیه نماید که نشان دهنده شناخت وی از کبک و بازار آن بوده و اینکه دقیقاً می داند چه کاری را در کبک می خواهد بصورت خوداشتغالی انجام دهد. همچنین طرح تجاری وی می بایست نشان دهنده استدلال های لازم برای موفقیت وی در راه اندازی شغل مورد نظر باشد.

 

شما می توانید با تکمیل فرم ارزیابی رایگان وب سایت ما، از نتیجه ارزیابی شرایط خود جهت اقدام از روش فوق آگاهی یابید.

 

اشتراک گذاری