درباره کانادا

 

1- کانادا، کشوری ییشرفته و مدرن :
عضویت کانادا در گروه هشت کشور اقتصادی جهان و عضویت آن در پیمان NAFTA حکایت از توان اقتصادی و صنعتی بالای آن داشته که نتیجه آن ایجاد رفاه، امنیت و خدمات اجتماعی گسترده برای شهروندان آن خواهد بود.

2- برخورداری از فرهنگ غنی اجتماعی و مدنی:
در مقايسه با كشورهايي كه در در حال حاضر بعنوان كشورهاي مهاجرپذير وجود دارند، كانادا از فرهنگ رفتاري و اخلاقي اجتماعي بسيار مناسبي برخوردار بوده و آمار جرم و بزهكاري در حد بسيار پاييني قراردارد.

3- برخورداری از منابع عظیم انرژی: با توجه به روبه پايان بودن منابع انرژي هاي فسيلي و وقوع بحران هاي ناشي از كمبود منابع اب در سطح جهان، بدون شك ،كانادا با دارابودن پتانسيل عظيمي از منابع انرژي زيرزميني(نفت و گاز) و ذخاير عظيم و طبيعي آب كمترين آسيب ممكن را از بحران هاي آتي انرژي خواهد ديد.

4- سیستم خدمات تامین اجتماعی گسترده و مطلوب: 
جالب توجه اينكه از بين مليت هاي گوناگوني كه به كانادا مهاجرت مي نمايند، آمريكايي تبارها رتبه هاي سوم تا چهارم تعداد متقاضيان مهاجرت به كانادا را تشكيل مي دهند. مهم ترين دليل مهاجرت آمريكاييان با كانادا، بهرمندي از سيستم خدمات تامين اجنماعي جذاب كانادا مي باشد كه هزينه هاي بهداشت و درمان شهروندان را پوشش مي دهد.

5- سرزمینی وسیع با جمعیتی اندک:
با توجه به جمعيت 37ميليوني كانادا و وسعت اين كشور كه پس از روسيه، جايگاه دومين كشور پهناور دنيا را از آن خود نموده است، مي توان به روشني دريافت كه اين سرزمين از چه پتانسيل بالايي براي جذب نيروي انساني كارآمد و يا صاحب سرمايه از سرتاسر دنيا برخوردار است.بعنوان نمونه، ايالت كبك كه در بين ده ايالت كانادا، بزرگترين ايالت اين كشور محسوب مي شود با وسعتي برابر با وسعت سرزمين خودمان ايران، داراي جمعيتي در حدود 5/7 ميليون نفر مي باشد. اين در حاليستكه اين ايالت در هر سال تنها در حدود 20 تا 30 هزار مهاجر را در قالب برنامه هاي مختلف جذب مهاجر در خود جاي مي دهد.اين وضعيت باعث گشته تا كانادا به مقوله مهاجرت بعنوان محرك رو به جلوي چرخ اقتصادي خود نگاه كند. با اين ديدگاه،  مهاجر متخصص و يا صاحب سرمايه از ارج و احترام والايي برخوردار مي باشد. اين كشور با دارا بودن وزارت مهاجرت به موضوع مهاجرت بصورت كاملاً جدي نگاه كرده و برنامه ريزي هاي دقيقي براي نيازهاي خود و مهاجرين و خدماتي كه يك مهاجرتازه وارد پس از ورود به كانادا به آن نيازدارد بطوريكه بتواند پس از مدتي بعنوان يك شهروند كانادايي در كنار ساير شهروندان به فعاليت هاي عادي زندگي خود بپردازد با جديت تدوين،پياده سازي و دنبال مي كند.

6- همسایگی با کشوری قدرتمند، ثروتمند و با ثبات:
يكي از جذابيت هاي كانادا، همسايگي اين كشور با كشور فرصت هاي طلايي، آمريكا مي باشد. متقاضيان مهاجرت به كانادا با اين ديدگاه كه پس از اخذ اقامت دايم و شهروندي كانادا و نهايتاً برخورداري از پاسپورت كانادايي به راحتي امكان سفرهاي پي در پي به كشور هاي مختلف دنيا و بخصوص امريكا ميسر شده و امكان بهرمندي از فرصت هاي شغلي و تفريحي اين كشور پيشرفته نيز برايشان مقدور مي گردد، در ميان كشورهاي مهاجرپذير، كانادا را براي مهاجرت انتخاب مي نمايند.

 

اشتراک گذاری