افق مهاجرت

اصطلاحی در میان ما رایج هست به این مضمون که ” شانس، فقط یک بار درب خونه ی آدم رو می زنه”…

سرمایه گذاری استان کبک

کلیات برنامه در یک نگاه برنامه سرمایه گذاری استان کبک بدلیل سهولت و سریع تر بودن نسبت به سایر برنامه های سرمایه گذاری یکی از جذاب…

لیست مشاغل مورد نیاز فدرال کانادا در سال 2014 در گروه نیروهای متخصص بهمراه کد NOC آنها

  برای هریک از 50 شغل عنوان شده, حداکثر 1000 تقاضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت: مدیران ارشد – مالی ، ارتباطات و سایر خدمات…

لیست رشته های مورد نیاز کبک بر طبق قانون جدید 2013

رشته های 16 امتیازی: 1-      پرستاری (کارشناسی) 2-      پرستاری (کاردانی) 3-      ماشینکاری…

قانون جدید نیروی متخصص کبک در سال 2013

جدای از اینکه برای اولین بار و ناباورانه این قانون عطف به ما سبق گردیده و برخی پرونده های قبل…

شادباش آغاز سال 1392، مهاجرت و آینده پیش رو

1-     طولانی شدن پروسه مهاجرت نباید باعث ناامیدی و به تبع آن سهل انگاری متقاضی در فراگیری مداوم زبان گردد چراکه پس…

نگاهی به مزایای تغییرات اخیر در قوانین مهاجرت به ایالت کبک

بدون تردید در بین کشورهای مهاجرپذیر، کانادا…

روز باکسینگ دی (Boxing Day) در کانادا

بازپرداخت هزینه های شرکت در دوره های زبان فرانسه توسط دولت کبک، پس از قبولی در مصاحبه و قبل از ورود به کبک

برای اینکه واجد شرایط برای بازپرداخت باشید، شما باید: – گواهی…

تغییر قوانین مهاجرت کبک در یک دوره سه ساله 2012 تا 2015

میزان امتیاز…