آرشیو خبر

پیش درآمدی بر سال جدید🌷🌷🌷

سال ۱۳۹۶ سالی پرفراز و نشیب در عرصه ی مهاجرت بود. برخی برنامه های مهاجرتی جذابیت گذشته خود را نداشتند و برخی برنامه ها…

فرصت یکماهه برای اسپانسرشیپی والدین

براساس اطلاعیه اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، کسانیکه اقامت دائم یا شهروندی کانادا را دارا می باشند برای اسپانسرشیپی والدین یا مادربزرگ و پدربزرگ…

لیست مشاغل مورد نیاز فدرال کانادا در سال 2014 در گروه نیروهای متخصص بهمراه کد NOC آنها

  برای هریک از 50 شغل عنوان شده, حداکثر 1000 تقاضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت: مدیران ارشد – مالی ، ارتباطات و سایر…

لیست رشته های مورد نیاز کبک بر طبق قانون جدید 2013

رشته های 16 امتیازی: 1-      پرستاری (کارشناسی) 2-      پرستاری (کاردانی) 3-     …