اخبار مهاجرت

پیش درآمدی بر سال جدید🌷🌷🌷

سال ۱۳۹۶ سالی پرفراز و نشیب در عرصه ی مهاجرت بود. برخی برنامه های مهاجرتی جذابیت گذشته خود را نداشتند و برخی برنامه ها…

لیست رشته های مورد نیاز کبک ۲۰۱۷

LIST OF AREAS OF TRAINING This list is authorized by the Minister responsible for the Act respecting immigration to…

افق مهاجرت

اصطلاحی در میان ما رایج هست به این مضمون که ” شانس، فقط یک بار درب خونه ی آدم رو می…

قانون جدید نیروی متخصص کبک در سال 2013

جدای از اینکه برای اولین بار و ناباورانه این قانون عطف به ما سبق گردیده و برخی پرونده های…

شادباش آغاز سال 1392، مهاجرت و آینده پیش رو

1-     طولانی شدن پروسه مهاجرت نباید باعث ناامیدی و به تبع آن سهل انگاری متقاضی در فراگیری مداوم زبان گردد چراکه…

نگاهی به مزایای تغییرات اخیر در قوانین مهاجرت به ایالت کبک

بدون تردید در بین کشورهای مهاجرپذیر،…

بازپرداخت هزینه های شرکت در دوره های زبان فرانسه توسط دولت کبک، پس از قبولی در مصاحبه و قبل از ورود به کبک

برای اینکه واجد شرایط برای بازپرداخت باشید، شما باید: -…

تغییر قوانین مهاجرت کبک در یک دوره سه ساله 2012 تا 2015

میزان…

آسان سازی شرایط پذیرش مهاجران کارآفرین با «استارت آپ ویزا»

برنامه استارت آپ ویزا در حقیقت یک حرکت جدید در چهارچوب خط مشی مهاجرت…

تعطیلی دفتر کبک در سوریه و انتقال آن به مونترال کانادا