خدمات مهاجرتی

برنامه نیروی متخصص استان ساسکاچوان

یکی از برنامه های جذاب مهاجرتی برای کسانی که تمایل دارند از طریق نیروی متخصص اقدام به مهاجرت نمایند برنامه ی نیروی متخصص استان…

اخذ اقامت دائم کانادا با استفاده از ویزای کار

ویزای کار

اخذ اقامت دائم کانادا با استفاده از ویزای کار در ابتدای مسیر اقدام…

ویزای تجاری

بسیاری از متقاضیانی که این توانایی را در خود می بینند که با خرید یا مشارکت حد اقل 51 درصدی در…

برنامه مهاجرتی #نیروی_متخصص_کبک ۲۰۱۷

در میان یکی از برنامه های مهاجرتی جذاب برای متقاضیان مهاجرت به کانادا، می توان از برنامه ی مهاجرتی نیروی متخصص استان کبک نام…

سرمایه گذاری استان کبک

کلیات برنامه در یک نگاه برنامه سرمایه گذاری استان کبک بدلیل سهولت و سریع تر بودن نسبت به سایر برنامه های سرمایه گذاری یکی از…

مهاجرت از طریق خود اشتغالی فدرال

یکی از روش های مهاجرت…

مهاجرت از طریق خود اشتغالی کبک

برعکس…